Tájékoztató

Ezúton tájékoztatunk, hogy 2018. május 25-től érvénybe lép Magyarországon is az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a GDPR (General Data Protection Regulation), amely minden uniós országban, így hazánkban is kötelezően alkalmazandó lesz.

Ennek megfelelően módosítottuk Általános Szerződési Feltételeinket valamint Adatkezelési Szabályzatunkat. Szolgáltatásaink további igénybevételéhez elengedhetetlen a módosult Adatkezelési Szabályzat elfogadása és az adatkezeléshez való hozzájárulás.

Adatvédelmi Szabályzat

A Szabályzat célja

1.1. A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Topolisz Kft. (cím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. F. ép. Adószám: 10648090243, Cégjegyzékszám: 01 09 161522, a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési poltikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el.

1.2. Jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya a www.utvonalterv.hu weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

1.3. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

2. Fogalom meghatározások

2.1. Személyes adat vagy adat​:

Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (a továbbiakban: Felhasználó) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.2. Adatkezelés:

​Az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.3. Adatkezelő:

Az a személy, aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen Szabályzatban ismertetett esetekre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

2.4. Adatfeldolgozó:

​Az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. (A Szolgáltató által alkalmazott Adatfeldolgozók jelen Szabályzat 11. pontjában kerülnek bemutatásra.

2.5. Felhasználó​:

Az a természetes személy:

 1. aki a weboldalt használja
 2. aki a weboldalon keresztül, vagy az azon található tartalommal kapcsolatban felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval e-mailben.

3. Az Adatkezelő (Szolgáltató) adatai

Név: Topolisz Kft

Székhely:  1113 Budapest, Bartók Béla út 152. F. ép.

cégjegyzékszám.: 01 09 161522

adószám: 10648090243

Telefon: +36309244648

E-mail: info@topolisz.hu

Adatkezelő képviselője: Siegler Vera

4. A kezelt személyes adatok köre (amelyeket a felhasználó önkéntesen ad meg)

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató részére e-mailt (pl. üzenetet, panaszlevelet) küld, úgy a Szolgáltató a Felhasználónak az alábbi személyes adatait kezeli:

 1. név
 2. e-mail cím.

5. A Társaság által kezelt további adatok köre (automatikusan gyűjtött adatok köre)

Amikor a felhasználó megnyitja az oldalt, vagy igénybe veszi bármilyen szolgáltatását, a Szolgáltató az alábbi adatokat automatikusan gyűjti a felhasználói élmény javítása érdekében.

5.1. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. Számos célra használunk cookie-kat, mint például: a webhely bizonyos funkcióihoz, a felhasználói élmény javítására illetve (célzott) hirdetések megjelenítésére.

5.2. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5.3. A Szolgáltató által használt cookie-k listáját jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

5.4. A cookie-k lehetővé teszik a Weboldalak számára, hogy felismerjék a korábbi látogatókat. A cookie-k a Szolgáltatót mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy:

 1. megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 2. elemzik a Weboldalak használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 3. figyelemmel kísérik a Szolgáltató hirdetéseinek hatékonyságát.

5.5. A Szolgáltató személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli anonim módon: kedvenc címek, térképi (tervezési) réteg beállítások.

5.6. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket a Szolgáltató  rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

5.7. A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

6. Az Adatkezelés célja, jogalapja

6.1. Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Szolgáltató oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználó általi megkeresés esetén a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, továbbá a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése.

6.2. Az Adatkezelés jogalapja

6.2.1. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.  Az Adatkezelés elvei

7.1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

7.2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

7.3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

7.4. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

8. Az Adatkezelés időtartama

8.1. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a Szolgáltató az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben a Szolgáltató jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, a Szolgáltató e jogos érdekének fennállásáig.        

8.2. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.  

9. Adatfeldolgozás

9.1. A Szolgáltató külön Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

9.2. Az egyes Adatkezelők által kezelt Személyes adatokat szükség esetén az érintett Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

10. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (a honlap megnyitásakor felugró ablakban) tájékoztatni kell.

11. A Felhasználó jogai

11.1 Rendelkezés személyes adatokkal

11.1.1.  Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a Szolgáltatónak  küldött elektronikus levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.

11.1.2. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

11.1.3. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Szolgáltatótól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@topolisz.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

11.1.4. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

11.2.  Cookie-k

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat,
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

11.3. Hirdetők, fizetőrendszert üzemeltetők, egyéb harmadik fél

Kérjük, hogy az oldalunkon működő hirdetők, egyéb harmadik felek adatkezelési szabályzatát is tanulmányozd.

Ezek az alábbiak:

Sales Contact: http://adaptivemedia.hu/adatvedelem-hirdetesek.html

(A Sales Contact adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a fenti linken, valamint jelen Szabályzat 1. sz. mellékletében taláható meg)

Google: https://privacy.google.com/#

Gemius: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html

12. Kapcsolat:

Ha bármilyen kérdésed lenne a jelen Adatkezelési Szabályzat kapcsán, azt az alábbi elérhetőségeinken teheted fel:

 

Az Adatvédelmi Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.


1.sz melléklet: